Normy budowlane dotyczące odbiorów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
"W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r)"

  • Prawo budowlane
  • PN - 70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
  • PN - 72/B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
  • PN - 53/B-10145 - Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych
  • PN - 76/8841-22 - Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych
  • PN - EN/1279-1:2005(U) - Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne
  • PN - 75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
  • PN - 88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
  • PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne .
  •