O czym nie powie Deweloper - Sprzedawca

O czym nie powie Deweloper - Sprzedawca
Poniżej zamieszczone zostały podstawowe prawa nabywcy mieszkania oraz obowiązki dewelopera.

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe prawa nabywcy mieszkania oraz obowiązki dewelopera. Znajomość tych fundamentalnych zasad pozwoli Państwu na efektywniejsze egzekwowanie swoich racji

Na odbiór mieszkania macie Państwo prawo zabrać ze sobą dowolną osobę z doświadczeniem, która fachowym okiem oceni każdy element mieszkania.

Deweloper ma obowiązek przyjmowania reklamacji dotyczących innych usterek niż zgłoszone w protokole odbioru. Zgodnie z przepisami prawa, zobowiązany jest udzielić nabywcy trzyletniej rękojmi na wykonane roboty budowlane.

W protokole odbioru należy zawrzeć precyzyjny termin usunięcia usterek, a jeśli którakolwiek z usterek nie nadaje się do usunięcia, a nie uniemożliwia ona prawidłowe użytkowanie mieszkania, należy ustalić kwotę rabatu z tego tytułu.

Za datę odbioru mieszkania uznaje się dzień podpisania ostatecznego, bezusterkowego protokołu odbioru. To istotne, bo w przypadku opóźnienia, będzie to dzień, do którego macie Państwo prawo naliczać deweloperowi odsetki lub inne kary przewidziane umową.

Jeśli lokal ma wady uniemożliwiające lub w znaczący sposób utrudniające korzystanie z niego (np. niesprawne instalacje), nie macie Państwo obowiązku podpisania protokołu odbioru, aż do momentu, gdy wszelkie usterki zostaną naprawione.

Na mieszkanie (dom) kupione od dewelopera lub zbudowane przez tzw. generalnego wykonawcę przysługuje Państwu (od daty odbioru budynku) trzyletnia rękojmia. Obejmuje ona jednak konstrukcję budynku. Natomiast na wykończenie mieszkania (np. ułożenie płytek czy parkietu) przysługuje ona tylko przez rok (od daty wykonania usługi).